Dit heeft betrekking op de verlening van een vergunning door de gemeente, zodra deze onherroepelijk is verklaard kan er geen bezwaar meer op worden gemaakt en is de opdrachtgever vrij om te beginnen met de bouw.

Wat betekent onherroepelijk bij een vergunning