Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit.

U kunt veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen. Deze vergunning wordt afgegeven door het college van burgemeesters en wethouders, gedeputeerde staten of een minister. Sinds 1 januari 2024 worden omgevingsvergunningen geregeld in de omgevingswet.

Wat is een omgevingsvergunning