Dat wat er gebouwd wordt zal gebouwd moeten worden conform de tekenigen waarop de gemeente de vergunning heeft verleend. Daarvan is gebleken dat dat niet altijd het geval is. De kwalitetitsborger is een onafhankelijk bedrijf of persoon wat erop toeziet dat dat wel gebeurd, en doet hiervan verslag naar de gemeente. Vanaf 1 januari 2025 is dit verplicht bij verbouwingen.

Wat is een kwaliteitsborger