De gemeente kan als aanvulling op het Besluit bouwwerken leefomgeving aanvullende regels vaststellen. Deze worden dan ondergebracht in de bouwverordening. De inhoud kan per gemeente verschillen. De regels mogen niet in strijd zijn met het Besluit bouwwerken leefomgeving, ze vormen een aanvulling.

Wat is een bouwverordening