In het bouwbesluit zijn zaken vastgelegd die bijvoorbeeld te maken hebben met de minimale afmetingen van de verschillende ruimtes, de kwaliteit van bouwmaterialen en isolatiewaardes van wanden plafond en dakconstructies.

De eerste versie van het bouwbesluit kwam uit in 1992, waarmee alle regels in het land gelijk werden getrokken. De 2e versie kwam uit in 2002 en de derde in 2012. Per 1 januari 2024 is het Bouwbesluit 2012 opgevolgd door het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wat is een bouwbesluit