De gebruiksfunctie van een bouwwerk bepaalt aan welke regels en technische vereisten het moet voldoen met betrekking tot: Daglichttoetreding, Geluidswering, Ventilatiecapaciteit, brandwerendheid en dergelijken. Er zijn 12 verschillende gebruiksfuncties, deze zijn:

 1. Wonen
 2. Bijeenkomstfunctie
 3. Celfunctie
 4. Gezondheidsfunctie
 5. Industrie
 6. Kantoorfunctie
 7. Logiesfunctie
 8. Onderwijs
 9. Recreatie
 10. Handel
 11. Overige gebruiksfunctie
 12. Bouwwerk geen gebouw zijnde
Wat is een gebruiksfunctie