Anders dan bij een gording kap wordt de dak constructiegedragen door langgevels in plaats van de kopgevels. Dit betekent dat een dakspoor van de dakvoet tot aan de nok loopt. Een dakspoor wordt uitgevoerd als een spant. Over het algemeen staan de daksporen op een afstand van ca. 0,6 tot 1m van elkaar.

Bouwtechnieken Sporenkap