In de zestiger jaren was het heel normaal dat een verdiepingsvloer doorliep in een balkonvloer. Zonder scheiding of onderbreking in de beton tussen binnen en buiten. Het resultaat was dat de warmte binnen via de vloer naar buiten vloeide.

Bouwtechnieken Koudebrug
Diensten architectuur