Deze begroeiing kan bestaan uit verschillende soorten zoals: vetkruid (sedum), kruiden, mos en gras. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende types, “intensief” en “extensief” begroeide daken.

Onder Extensief vallen groene daken van maximaal 15cm dik welke zijn begroeid met sedum, kruiden en/of gras. Een intensief groen dak is meer dan 15cm dik en is begroeid met struiken en bomen en heeft daardoor ook intensief onderhoud nodig.

Bouwtechnieken Groen Dak