Dit is een kapvorm die heel veel voorkomt. De gordingen zijn balken die lopen van draagmuur tot draagmuur. Meestal liggen deze balken op een afstand van 1 tot 1,5 m ten opzichte van elkaar.  Op de balken worden vurendelen aangebracht. Die delen noemen we het dakbeschot.

Tegenwoordig wordt op de gordingen geprefabriceerde dakplaten aangebracht. Deze platen zijn al voorzien van isolatiemateriaal.

Bouwtechnieken Gordingkap