De oplevering is een belangrijk en formeel moment. De architect, de aannemer en de opdrachtgever zijn daarbij aanwezig. De opdrachtgever en de architect beoordelen het geleverde werk. Zonodig stellen zij een lijst op van gebreken die door de aannemer moeten worden opgelost. Deze lijst wordt onderdeel van de opleveringsovereenkomst die de architect opstelt en de opdrachtgever en de aannemer beide ondertekenen.

Zodra de aannemer eventuele gebreken naar tevredenheid heeft afgehandeld is het werk opgeleverd en zal de opdrachtgever de laatste termijn van de bouwsom betalen

Oplevering van een bouwproject