Het bestek is de beschrijving van het te maken werk, inclusief de materiaalkeuze, de opleveringsdatum en de prijs met alle administratieve voorwaarden en voorschriften waaronder dit dient te gebeuren. De architect is degene die een bestek maakt naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever.

Het bestek en bijbehorende bestektekeningen zijn de basis voor het de offerte en het contract tussen opdrachtgever en (hoofd)aannemer. Architectenbureau Claassens maakt voor haar project een projectomschrijving. Dat is een eenvoudig bestek.

Bestekboek details en STABU Standaard