De offerte die door de aannemers gemaakt wordt noemen we ook wel de aannemersbegroting. De aannemersbegroting is gebaseerd op de door de architect gemaakte tekeningen, aangevuld met de projectomschrijving.

In de begroting van de aannemer komen een aantal hoofdstukken terug. De volgorde van deze hoofdstukken, is vastgelegd in de STABU standaard. De volgorde in de begroting volgt meestal de volgorde van bouwen, van grof naar fijn.

Wat is een offerte