De koekoek wordt gebruikt om licht en verse lucht binnen te krijgen in een kelder. Voornamelijk oude kelders hebben hier baat bij omdat deze erg donker en vochtig kunnen zijn. De koekoek werd ook gebruikt om voorraad via buiten de kelder in te transporteren.

Belangrijk is dat het hemelwater goed weg kan lopen en niet door het venster in de kelder kan komen. Een ander belangrijk aspect is dat het rooster van de koekoek inbraakveilig is, bijvoorbeeld met een ketting vastgezet.

Wat is een koekoek