Historische Architectuur is een specialisme van Architectenbureau Claassens

Een monument verduurzamen is complex.

U wilt energie besparen door het aanbrengen van onder meer isolatie, energiezuinige installaties en zonnepanelen.

Daarbij moet u rekening houden met het behoud van de erfgoedwaarde, de technische haalbaarheid én betaalbaarheid.

Benodigde vergunningen zorgen er bovendien voor dat uw verduurzaming mogelijk uitloopt als uw plannen worden afgekeurd.

Maar het is wel degelijk mogelijk om uw monument te verduurzamen. En dat met behoud van historische en architectonische kenmerken die naadloos samengaan met energie-efficiëntie, duurzaamheid en comfort.

U heeft daarvoor een integraal verduurzamingsplan nodig opgesteld en begeleid door een architect die gespecialiseerd is in het verduurzamen van monumenten.

Een succesvolle verduurzaming van monumenten vereist een samenwerking tussen eigenaren, aannemers, overheden en andere belanghebbenden.

En om dat puzzelstuk te leggen schakelt u een architect in met passie voor historische architectuur en duurzaamheid.

Bureau Claassens helpt met het opstellen van een integraal verduurzamingsplan

Waarom heb je een architect nodig om een monument te verduurzamen?

Waarom heb je een architect nodig om een monument te verduurzamen

Elk huis is anders. En dat geldt zeker voor monumentale panden. Iedere bouwstijl en architectonische periode vergt een eigen aanpak.

Meer nog dan bij gewone gebouwen is een monument verduurzamen maatwerk.

Hiervoor is specialistische kennis vereist, wat je niet kunt verwachten van een reguliere aannemer of installateur. Zelfs binnen het beroep van architecten is verduurzaming van monumenten een echt specialisme.

De 5 voornaamste redenen waarom je een gespecialiseerde architect nodig hebt om een monument te verduurzamen zijn:

1.      Vooronderzoek

Een architect brengt voorafgaand aan het ontwerp eerst de grootste kansen en beperkingen van het project in kaart.

Daarvoor bestuderen we de welstandsnota en de monumentenverordering. Zo blijft uw gebouw ook na de verduurzaming in de omgeving passen en in lijn met de originele bouwstijl.

Daarnaast vragen we originele tekeningen van de bestaande toestand op bij de gemeente.

Bureau Claassens brengt voorafgaand aan het ontwerp eerst de grootste kansen en beperkingen van het project in kaart

“We betrekken de afdeling monumentenzorg in een vroeg stadium bij de plannen. De gemeente heeft er belang bij dat de monumentale kwaliteit van haar stad gewaarborgd blijft en dat tegelijk de eigenaren van monumentale panden in de gelegenheid worden gesteld om hun pand te verduurzamen.”

2.      Kennis over vergunningen en regelgeving

Niet voor ieder onderdeel binnen een verduurzamingsplan is een vergunning nodig. Wij zoeken uit waarvoor een vergunning vereist is.

Vervolgens zorgen we voor alle benodigde tekeningen en documenten waarmee we voor u de omgevingsvergunning aanvragen.

Bovendien zijn wij bekend met de voorkeuren van de lokale commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over aanvragen van omgevingsvergunningen die te maken hebben met (ver)bouwen of monumenten. Zonder deze kennis loop je een groter risico dat uw plan wordt afgekeurd.

3.      Gedetailleerd ontwerp

Een goed ontwerp vormt de basis van elke geslaagde verbouwing.

We beginnen bij het schetsontwerp, waarbij we de grote lijnen uitzetten.

Daarna maken we het voorlopig ontwerp en tot slot het definitief ontwerp.

Daarbij houden we ook rekening met de bouwkundige haalbaarheid. Zo blijft uw verduurzaamde historische pand voldoen aan alle gestelde veiligheidseisen.

Elke stap gaan we gedetailleerder in op het ontwerp. Daardoor kan een aannemer direct aan de slag. Zo komt u als opdrachtgever dus niet voor keuzes te staan die ter plekke moeten worden besloten.

Een goed ontwerp vormt de basis van elke geslaagde verbouwing.
Na de ontwerpfase maken we een kostenanalyse