Vergelijkbaar met de baksteen is de dakpan een van oudste toegepasten bouwmaterialen. De dakpan is in de Romeinse tijd uitgevonden. Langs de grote rivieren zijn veel steenfabrieken ontstaan die al heel lang dakpannen maken. Denk bijvoorbeeld aan de Hollandse pan. Deze is in de loop der jaren meerdere keren verbeterd.

In de jaren zestig is de betonpan ontstaan. Dit project paste in de sobere bouwperiode van de jaren zestig, zeventig en tachtig. In de jaren daarna zijn de traditionele dakpannen weer terug gekomen.

Bouwmaterialen Dakpannen